Paweł Łęczuk - Aktywności

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał książkę One Day in Calisia 24 maja 2016, 17:28:11

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał książkę DJ Wika. Jest moc! 26 grudnia 2015, 11:02:57

Paweł Łęczuk dodał komentarz do tekstu wagnera nie będzie autora Paweł Łęczuk

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał tekst wagnera nie będzie 27 lipca 2012, 14:02:12

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał Wydarzenie Konkurs jednego wiersza - Wiślany Prze-pych Słów 23 kwietnia 2012, 00:10:14

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał tekst Sadul (część pierwsza) 18 stycznia 2012, 13:11:52

Paweł Łęczuk dodał komentarz do książki Delta wsteczna autora Paweł Łęczuk

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał książkę Delta wsteczna 02 stycznia 2012, 03:00:22

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał tekst w dzień świętego mikołaja 24 grudnia 2011, 02:25:26

Paweł Łęczuk dodał komentarz do tekstu jawajka maji komorowskiej autora Paweł Łęczuk

Paweł Łęczuk dodał komentarz do tekstu jawajka maji komorowskiej autora Paweł Łęczuk

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał tekst jawajka maji komorowskiej 17 grudnia 2011, 06:13:09

9-avatar_sm_39

Paweł Łęczuk dodał wpis na blogu pt I Ogólnopolski Konkurs na Fraszkę Mazowiecką

Regulamin

1. Uczestnikiem konkursu może być każdy, kto w terminie do 15 listopada 2011 r. nadeśle zestaw od 1 do 3 fraszek, niepublikowanych w wydawnictwach zwartych i czasopismach ogólnopolskich oraz nie nagrodzonych w innych konkursach. Organizator dopuszcza inne krótkie, żartobliwe formy literackie (np. limeryki).
2. Nadsyłane prace powinny być napisane w języku polskim.
3. Nadsyłane fraszki powinny nawiązywać do szeroko rozumianej tematyki mazowieckiej.
4. Zestawy fraszek zgłaszanych do konkursu - w postaci wydruku komputerowego ewentualnie maszynopisu - należy nadsyłać w trzech egzemplarzach na adres:
Stowarzyszenie Salon Literacki
Ul Wandy 8a/2
03-949 Warszawa
5. Nadsyłane na konkurs teksty powinny być opatrzone godłem (pseudonimem). Nazwisko, imię, dokładny adres autora oraz numer telefonu kontaktowego i adres e-mailowy należy umieścić w osobnej kopercie, opatrzonej takim samym godłem i dołączyć do zestawu fraszek.
6. Uczestnik pod jednym godłem może nades

05 października 2011, 15:06:53

Paweł Łęczuk dodał komentarz do książki Dłoń dotyku autora Andrzej Tchórzewski

Paweł Łęczuk dodał komentarz do tekstu the best kebab in warsaw autora Paweł Łęczuk